Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Podstawowym celem Klubu jest: 1 ) rozwijanie działalności sportowej polegającej na doskonaleniu sprawności psychofizycznej oraz zaspokajaniu potrzeb rywalizacji i dążenia do osiągania wyników w ramach społecznie akceptowanych zasad współzawodnictwa wśród mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. 2 ) szeroko pojętą działalność sportową klub ukierunkowuje na kształtowanie rozwoju fizycznego i wartości etyczno - moralnych w głównej mierze dążąc do rozwoju sportu wyczynowego i stałego podnoszenia poziomu sportowego w uprawianych w klubie dyscyplinach sportowych. 3 ) organizowanie kursów, zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób indywidualnych, prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie. 4 ) organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży poza miejscowością, w której mieści się siedziba Klubu. 5 ) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii w oparciu o niżej wymienione sposoby realizacji.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000161382
  • e-mail: warta@blspolska.pl
  • Telefon: 605652366
  • Adres: UL. POZNAŃSKA/15, 63-100 ŚREM