Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

propagowanie i rozwój gospodarki i nauki - upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach nauki i gospodarki światowej i krajowej, - propagowanie i rozwój inicjatyw edukacyjnych, społecznych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznej, - rozwój i propagowanie inicjatyw z zakresu opieki i pomocy społecznej, leczniczej i rehabilitacyjnej, - propagowanie i rozwój inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, o charakterze ekologicznym, - propagowanie inicjatyw w dziedzinie kultury i sztuki, - propagowanie idei i inicjatyw w zakresie ochrony konsumenta.

Dane naszego OPP: