Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie ze statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, celem Fundacji jest: a/ Wspieranie Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie; b- Dbałość o dobro pensjonariuszy Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie; c/ Popularyzowanie idei Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie; d- Wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnych uwzględnieniem artystów sceny; e- Wspieranie osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: