Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy osobom wykluczonym społecznie, bezdomnym, bezrobotnym, bezrobotnym, ofiarom przemocy, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków - po leczeniu lub w trakcie terapii, młodzieży z utrudnionym startem, osobom opuszczającym zakład karny, osobom niepełnosprawnym. 2 . Prowadzenie działalności profilaktycznej, resocjalizacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej, terapeutycznej, mającej na celu prawidłową socjalizację jednostek na terenie miasta Gdańsk i okolic; 3 . Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych społecznie;

Dane naszego OPP: