Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działanie zmierzające do ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych, a zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywanie życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwalnego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności ekosystemu. W zakresie działalności pożytku publicznego Fundacja prowadzi działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk przyrodniczych i ochrony środowiska, działalność edukacyjną i wydawniczą oraz związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Dane naszego OPP: