Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

prowadzenie działalności w celu zapobiegania pożarom, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o zagrożeniach pożarowych, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej

Dane naszego OPP: