Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOWANIA PRAW DZIECKA ORAZ WSPIERANIE JEGO ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO I EMOCJONALNEGO. -WSPARCIE OSÓB POKRZYWDZONYCH W WYNIKU WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH. - DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓ0011 STARSZYCH I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA W SKUTEK NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, UBÓSTWA, BEZROBOCIA, WYZNANIA, RASY, PŁCI I WIEKU. WSPOMAGANIE REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM REHABILITACYJNO- EDUKACYJNEGO IM. JANA PAWŁA II I NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO "KRAINA PROMYKA" W SZCZYTNIE W ZAKRESIE REHABILITACJI, REWALIDACJI I EDUKACJI DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO WYŻEJ WYMIENIONYCH PLACÓWEK. -PROMOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZEŃSTWIE ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM. -STARANIA O POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZWALAJĄCYCH NA REALIZACJĘ POWYŻSZYCH CELÓW. -ZAPOBIEGANIE PRZYCZYNOM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO. -PRZYBLIŻENIE I PROMOWANIE WARTOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NARODOWEGO WŚRÓD OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓ0011 Z INNYCH PRZYCZYN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. -DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ CELÓW STATUTOWYCH.

Dane naszego OPP: