Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: organizowanie i propagowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych,organizowanie szkoleń żeglarskich,popularyzowanie rekreacji i sportu w społeczeństwie oraz zdrowego stylu życia,prowadzenie działalności sportowej,szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie, organizacja i rozwój żeglarstwa i innych sportów wodnych wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych. Propagowanie ochrony środowiska naturalnego. Rozwijanie sportu wyczynowego wśród dzieci , młodzieży i dorosłych. Propagowanie umiejętności wspólnego działania,pomocy,kultury współżycia,integracji społecznej,przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: