Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Popularyzacja i rozwój sportu, w tym zwłaszcza dyscyplin jeździeckich 2 . Popularyzacja i rozwój turystyki i rekreacji jeździeckiej, rowerowej i pieszej 3 . Integracja społeczna i rahabilitacja osób niepełnosprawnych oraz pochodzących ze środowisk niewydolnych , marginalizowanych i zagrożonych 4 . Popularyzacja hipoterapii jako metody rehabilitacji, pozytywnego oddziaływania na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci, młodzieży i dorosłych 5 . Czuwanie nad zachowaniem należnych stosunków sportowych oraz odpowiedniego poziomu moralnego i wychowawczego wśród swoich członków i pracowników 6 . Podnoszenie kwalifikacji sportowych i zawodowych swoich członków i pracowników, jak również osób z zewnątrz, w tym jeździectwa i hipoterapii 7 . 0źukacja pozaszkolna i rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w tym zwłaszcza kształtowanie postawy obywatelskiej, świadomości narodowej i wiedzy o tradycji kulturowej regionu Podbabiogórza 8 . Rozwój i wspieranie współpracy społeczności lokalnych regionu Podbabiogórza.

Dane naszego OPP: