Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej ( pożytku publicznego) na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pruszkowie, zwanego dalej SOSW prowadzonego przez Starostę Powiatu Pruszkowskiego oraz na rzecz absolwentów SOSW, a także na rzecz SOSW w sferze zadań publicznych w zakresie: 1 . działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2 . pomocy społecznej, w tym osobom i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin, 3 . działalności charytatywnej 4 .nauki, edukacji, oświaty i wychowania 5 . ochrony i promocji zdrowia -nie wyłączając prowadzenia powyższej działalności na rzecz osoby bliskiej członka Towarzystwa, określonej w sposób wynikający z 0391 38 ust. 2 pkt 1 , uczęszczającej do powyższego ośrodka, czy absolwenta tego ośrodka, z zastrzeżeniem 0391 38 ust. 2 pkt 2 i pkt 3

Dane naszego OPP: