Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 \) popularyzacja idei wolontariatu 2 ) inicjowanie i koordynowanie szkoleń służących rozwojowi wolontariatu 3 \)prowadzenie bazy danych wolontariuszy i poszukiwanie miejsc pracy dla wolontariuszy 4 )pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie warunków dla ich rehabilitacji społecznej i zawodowej 5 \)pomoc osobom starszym poprzez tworzenie warunków do godnego życia 6 )prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej mającej pomagać w tworzeniu warunków do udzielania pomocy ludziom będącym w potrzebie 7 )prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży 8 ) promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego, 9 ) realizacja doradztwa i poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy 10 ) organizacja i prowadzenie szkoleń dających kompetencje ogólne i zawodowe 11 ) realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej aktami i przepisami prawnymi 12 \) pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez stworzenie warunków dla ich rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności w formie prowadzenia Środowiskowych Domów Samopomocy 13 ) pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez tworzenie warunków do mieszkania, w tym prowadzenie mieszkań chronionych 14 ) działania w zakresie opieki nad obiektami kultury Wyodrębniona zostaje działalność odpłatna pożytku publicznego w następującym zakresie: 15 ) działania promocyjne i wytwórcze w zakresie rękodzieła wspierające rehabilitację osób niepełnosprawnych 16 ) działania związane z organizacją aktywnej rehabilitacji i turystyki 17 ) działania wspomagające rozwój gospodarczy i przedsiębiorczości 18 ) działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: