Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom 2 . udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów 3 . informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych 4 . rozwijanie wśród członków straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturowo - oświatowej i społecznej 5 . działanie na rzecz ochrony środowiska 6 . działanie na rzecz obronności, niepodległości państwa i działalności Sił Zbrojnych

Dane naszego OPP: