Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest promocja miasta Legnicy i jej historycznego dorobku. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i środowiska naturalnego.

Dane naszego OPP: