Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 . Działalność charytatywna; 3 . Ochrona i promocja zdrowia; 4 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 5 . Nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia; 6 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 7 . Promocja i organizacja wolontariatu. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na nowotwory, oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie ich choroby i po ich śmierci. Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje tą opiekę oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.

Dane naszego OPP: