Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celami podstawowymi Towarzystwa są: 1 ) Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenie opieką; 2 ) Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt; 3 ) Działanie na rzecz ochrony środowiska; 4 ) Działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie przestępstw przeciwko zwierzętom oraz reprezentowanie wobec wymiaru sprawiedliwości praw zwierzęcia, jako pokrzywdzonego. 2 . Szczegółowe cele, o których mowa w ust. 1 , obejmujące działalność pożytku publicznego określa 0391 9 Statutu TOZ w Polsce.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000154454
  • www: www.toz.pl
  • e-mail: toz@toz.pl
  • Telefon: 228257535
  • Adres: UL. NOAKOWSKIEGO 4, 00-666 WARSZAWA