Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Środowiskowo-lekarskiego WOPR w Radomiu jest: 1 ) wykonywanie ratownictwa wodnego oraz prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu pomocy oraz ratowaniu osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych, 2 ) programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się oraz uprawiających sporty wodne, 3 ) działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w tym wodnego, 4 ) propagowanie zachowań prozdrowotnych stylu życia oraz poprawa jakości życia społeczeństwa, 5 ) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, 6 ) ustawiczne kształcenie kadr.

Dane naszego OPP: