Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

STOWARZYSZENIE MA NA CELU REALIZACJĘ BIBLIJNEJ ZASADY ZAWARTEJ W EWANGELII MATEUSZA: "ŁAKNĄCEMU DAĆ JEŚĆ, PRAGNĄCEMU DAĆ PIĆ, PRZECHODNIA PRZYJĄĆ, CHOREGO ODWIEDZIĆ, DO PRZEBYWAJĄCEGO W WIĘZIENIU PÓJŚĆ" ŻYWIENIE, ORGANIZOWANIE STOŁÓWEK, JADŁODAJNI, ROZDZIELNICTWO GOTOWYCH ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, ROZDZIELNICTWO ODZIEŻY, PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU, ARTYKUŁÓW SANITARNYCH I HIGIENICZNYCH, ORGANIZOWANIE FINANSOWANIE WYPOCZYNKU, USTANAWIANIE STYPENDIÓW, DAROWIZN DLA UCZNIÓW SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, DOMÓW OPIEKI, RENCISTÓW, EMERYTÓW, CHORYCH. ODWIEDZANIE CHORYCH W DOMACH, SZPITALACH, DOMACH OPIEKI I HOSPICJACH, ODWIEDZANIE BEZDOMNYCH W SCHRONISKACH, ODWIEDZANIE DOMÓW DLA SAMOTNYCH MATEK, DOMÓW WYCHOWAWCZYCH DLA MŁODZIEŻY, OPIEKA NAD LUD008A4I SŁABYMI, BEZRADNYMI, RODZINAMI PATOLOGICZNYMI, SYSTEM PORADNI DLA UZALEŻNIONYCH NARKOMANÓW I ALKOHOLIKÓW, TRUDNEJ MŁODZIEŻY, RODZIN ZASTĘPCZYCH PORADNICTWO PRAWNE, POMOC W POSZUKIWANIU I EWENTUALNEJ ORGANIZACJI MIE 4 JSC PRACY DLA BYŁYCH ALKOHOLIKÓW, NARKOMANÓW, WIĘŹNIÓW ORAZ WDÓW I SAMOTNYCH MATEK, INWALIDÓW, ORGANIZOWANIE HOSTELI, SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH I OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE ORAZ OŚRODKI LECZNICTWA ODWYKOWEGO ORGANIZOWANIE OŚRODKÓW TERAPEUTYCZNYCH

Dane naszego OPP: