Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . TOWARZYSTWO MOŻE INICJOWAĆ LU0011 PROWADZIĆ RÓŻNE FORMY POMOCY DLA OSÓB AUTYSTYCZNYCH I ICH RODZIN W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POPRAWY ZDROWIA, WARUNKÓW SOCJALNYCH, ICH SYTUACJI MATERIALNEJ I ADAPTACJI W SPOŁECZEŃSTWIE LUDZI ZDROWYCH. 2 . ZAKTYWIZOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NA RZECZ OSÓ0011 AUTYSTYCZNYCH I ROZWIJANIE SAMOPOMOCOWEGO RUCHU RODZIN, W KTÓRYCH ŻYJA OSOBY AUTYSTYCZNE. 3 . WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY WARUNKÓW ŻYCIA OSÓ0011 AUTYSTYCZNYCH.

Dane naszego OPP: