Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Pomoc Rodzinie prowadzi
* Placówkę Wsparcia Dziennego Świetlicę Rodzinną dla dzieci szkolnych. Jest to miejsce w którym prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia aktywizujące i dydaktyczne, integracyjne, gry i zabawy ruchowe, stolikowe oraz wycieczki. Prowadzone są także zajęcia tematyczne tj. kulinarne, muzyczne, teatralne, językowe, komputerowe.
Dużą bolączką jest dla nas i naszych podopiecznych niepełne wyposażenie na placu zabaw.
Dlatego zebrane środki chcemy przeznaczyć na ten właśnie cel.
* Kolegium Świętej Rodziny - Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące. Naszą misją jest wspieranie i umacnianie rodzin. Zrzeszamy te, które zapragnęły wziąć pełną odpowiedzialność za wychowanie i edukację swoich dzieci poprzez edukowanie ich w domu. Organizujemy różne warsztaty, które mają na celu pomoc rodzicom i uczniom w organizacji czasu i przestrzeni na edukację i poznawanie świata rzeczywistego. Chcemy wyposażyć ich w umiejętności i narzędzia pomocne w edukacji domowej.
Powołaliśmy również klasę stacjonarną dla dzieci w wieku edukacji wczesnoszkolnej. W klasie realizujemy autorski program: "Dar, Słowo, Służba".
* Programy na Miłość i Życie
to cykl intensywnych weekendowych warsztatów
wspierających relacje małżeńskie i rodzinne.
CO?
Programu 1 JA+TY=MY diagnozuje i rozbraja niszczące schematy życia małżeńskiego i uczy nowych strategii budowania relacji. Sesje są skoncentrowane wokół tematów: Idealistyczne wizje a rzeczywistość, Szacunek i akceptacja różnic, Dar zamiast roszczeń, Czas dla nas, Dialog i komunikacja, Pieczęć daru – życie seksualne. Każda sesja ma 3 elementy: dynamiczny wykład, praktyczny warsztat i czas na rozmowę we dwoje przy filiżance kawy. Program 2 MY+RODZINA uczy jak troszczyć się o relację, gdy pojawiają się dzieci, a mąż i żona stają się jednocześnie rodzicami. Program 3 NASZA RODZINA + SPOŁECZEŃSTWO uczy jak zachować równowagę między życiem rodziną a pracą i innymi aktywnościami.
Programy na Miłość i Życie wspierają zarówno małżonków rozpoczynających swoją małżeńską przygodę, jak i tych z większym stażem, którzy doświadczają w jakimś stopniu rutyny codzienności. W historii Programów najmłodsi uczestnicy mieli za sobą 3 tygodnie od ślubu, a najstarsi 45 lat stażu małżeńskiego. Program pomógł również wielu małżonkom w sytuacjach kryzysowych, ratując przed rozwodem.

Dane naszego OPP: