Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. ROZTACZANIE SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI DUCHOWEJ NAD OSOBAMI UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO. 2. PROWADZENIE SZEROKO ROZUMIANEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ W SPOŁECZEŃSTWIE. 3. POMOC W PROWADZENIU OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ WŚRÓD OSÓ0011 UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO. 4. POPULARYZACJA INTEGRACJI OSOBY UPOŚLEDZONEJ UMYSŁOWO W SPOŁECZEŃSTWIE. 5. OCHRONA PRAW OSOBY UPOŚLEDZONEJ UMYSŁOWO. 6. UDZIELANIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY RODZINOM OSÓ0011 UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO. 7.ORGANIZOWANIE GRUP SAMOPOMOCOWYCH WŚRÓD RODZIN OSÓ0011 SPECJALNEJ TROSKI. 8. POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓ0c358 9. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W ŚRODOWISKU OSÓ0011 Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM. 10. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 11. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY. 12. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW. 13. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. 14. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAUKI, EDUKACJI, OCHRONY ŚRODOWISKA, OŚWIATY I WYCHOWANIA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 15. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU DLA OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 16. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TECHNICZNIE SZKOLENIOWO, INFORMACYJNE LU0011 FINANSOWO ORGANIZACJA POZARZĄDOWE.

Dane naszego OPP: