Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji sa realizowane poprzez nieodpłatną działalność taką jak: nauka języków, organizacja charytatywnych imprez kulturalnych, pomoc charytatywna dla osób w trudnej sytuacji oraz dzieci i młodzieży, pomoc stypendialna dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i krzewienie ideałów służby społecznej jako podstawy użytecznych przedsięwzięć. Dewizą Stowarzyszenia jest hasło "Uczynność ponad korzyść własną".

Dane naszego OPP: