Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy osobom: dorosłym i młodzieży, w tym nieletnim, zagrożonym uzależnieniem od patologicznych zachowań, nawyków, popędów, substancji psychoaktywnych oraz niepełnosprawnym i mającym problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie, bezrobotnym oraz zapobieganie popadaniu tych osób w konflikty z prawem, a także udzielanie pomocy postpenitencjarnej. 2 . Cel humanitarny Stowarzyszenia – zasada jego funkcjonowania, wyrażająca się w "Pomocy do Samopomocy", polega na przywracaniu szacunku do wartości ludzkich, na rozszerzaniu perspektyw życiowych oraz na wspomaganiu procesu integracji społecznej. 3 . Stowarzyszenie prowadzi działania wobec osób zagrożonych, o których mowa w ust. 1 , ukierunkowane na uaktywnienie sił wewnętrznych, które pozwolą im samodzielnie pokierować własnym losem.

Dane naszego OPP: