Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- podnoszenie standardów w życiu publicznym w duchu prymatu dobra wspólnego nad partykularnymi interesami jednostek, grup społecznych, biznesowych i politycznych oraz poszanowania zasady pomocniczości; - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturowej; - działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości; - udzielanie stypendiów akademickich zdolnym, ale ubogim absolwentom oraz uczniom Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku; - dla potrzeb realizacji celu z punktu poprzedzającego Fundacja prowadzić będzie odrębne subkonto bankowe.

Dane naszego OPP: