Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami poprzez organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu oraz ośrodków opiekuńczo rehabilitacyjnych, leczniczo rehabilitacyjnych, placówek edukacyjnych i terapeutycznych. Integrowanie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności. Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niesprawnościami oraz ich rodzin.

Dane naszego OPP: