Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych w Polsce w celu umożliwienia wzajemnej pomocy; Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym; Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej; Propagowanie rzetelnej wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności; Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: