Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Popieranie i propagowanie twórczości kulturalno-oświatowej i artystycznej w Wojsku Polskim oraz środowisku cywilnym, 2 .Pomoc osobom, które utraciły członka rodziny w katastrofach i innych nieszczęśliwych wypadkach podczas pełnienia obowiązków służbowych, 3 .Wspieranie działalności społeczno-wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży, 4 .Upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, 5 .Wspieranie ośrodków kultury (wojskowych ośrodków kultury, orkiestr wojskowych, galerii, kin, muzeów itp.\), 6 .Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa oraz wychowania w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości narodowych.

Dane naszego OPP: