Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości zasad zawartych w światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia, ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r., ustawie "O ochronie zwierząt" z 1997 r. oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem a w szczególności: - działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami, - działania w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt, - wspieranie, stwarzanie wszystkim zwierzętom możliwie jak najlepszych warunków życia i zachowania ich naturalnych instynktów, - zapobieganie i zwalczanie fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia się z nimi, - propagowanie praw, które zabraniają wykorzystywania zwierząt d przeprowadzania eksperymentów sprawiających ból i cierpienie, - podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt i zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami.

Dane naszego OPP: