Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a. propagowanie postawy tolerancji i akceptacji dla młodzieży niepełnosprawnej, b. udzielanie wszechstronnej i niezbędnej pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego, c. organizowanie obozów, kolonii i zajęć rehabilitacyjno - rewalidacyjnych, d. zapewnienie młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu, e. wzbogacanie bazy dydaktycznej i bytowej Ośrodka, f. dofinansowanie podstawowych potrzeb dzieci – wychowanków SOSW nr 1 . g. promocji i organizacji wolontariatu; h. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

Dane naszego OPP: