Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z deficytami rozwojowymi w zakresie terapii, edukacji, rozwijania różnych form aktywności zawodowej i społecznej. Celami statutowymi stowarzyszenia "Ciepły Wiatr" jest gromadzenie i wypracowanie środków materialnych oraz finansowych, jak również doraźna pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, organizowanie imprez o charakterze integracyjnym, prezentacja dorobku osób niepełnosprawnych, pomoc szkole w realizacji zadań statutowych, angażowanie do współpracy dobroczynnych organizacji krajowych, nawiązywanie współpracy z instytucjami, urzędami samorządowymi i państwowymi, organizacjami i zakładami pracy, a także osobami fizycznymi w celu realizacji zadań statutowych.

Dane naszego OPP: