Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dobra ogólnego, poprzez : a) inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej zmierzającej do samodoskonalenia, b) szerzenie idei dobroczynności i pomocy społecznej, c) troskę o pełny i wszechstronny rozwój człowieka, w oparciu o tradycje kultury chrześcijańskiej, d\) szerzenie wzajemnego zrozumienia oraz zdrowych wzorców wychowawczych, e) wspieranie aktywności naukowej, f\) wspieranie solidnego przygotowania zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, g\) propagowanie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i sportu, h) upowszechnianie i ochrona praw kobiet i mężczyzn, i) krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży, j\) kultura, sztuka oraz ochrona dóbr kultury i tradycji, k) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji l) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, m\) promocje i organizowanie wolontariatu n) działalność wspierającą technicznie, organizacyjnie, informacyjnie lub finansowo, inne organizacje pozarządowe.

Dane naszego OPP: