Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie ze Statutem celem Fundacji jest wspieranie rozwoju metod diagnostycznych i klinicznych w chorobach krwi i nowotworach oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów chorych leczonych w Klinice ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepiania szpiku poprzez: - finansowe wspieranie profilaktyki i leczenia chorych na nowotwory krwi, inne choroby nowotworowe; - zakupów interwencyjnych leków zapewniających ciągłość prowadzonej terapii; - udzielanie zasiłku szczególnie potrzebującym chorym na ich wniosek, wniosek członków ich rodzin lub ich opiekunów prawnych; - wspomaganie organizacji niespokrewnionych dawców szpiku i innych organizacji związanych z leczeniem chorych hematologicznych i onkologicznych; Dodatkowo celem Fundacji jest wspieranie działalności naukowej Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych oraz 0dnku Komórek Krwiotwórczych poprzez pomoc finansową i materiałową w zakresie.

Dane naszego OPP: