Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocję przedszkoli. 2 . Organizowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej. Animowanie nowatorstwa pedagogicznego. 3 . Współudział w podnoszeniu poziomu świadczonych usług w przedszkolach. 4 . Popieranie i inicjowanie wszelkich form unowocześniania metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 5 . Dążenie do rozwijania twórczych, indywidualnych osobowości dzieci a także ochrona praw dziecka. 6 . Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia. 7 . Współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.

Dane naszego OPP: