Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . WSZECHSTRONNA POMOC DZIECIOM, MŁODZIEŻY I DOROSŁYM OSOBOM Z AUTYZMEM ORAZ ICH RODZINOM, OPIEKUNOM I SPECJALISTOM. 2 . ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE RÓŻNYCH FORM LECZNICTWA, EDUKACJI I REHABILITACJI ORAZ OPIEKI NAD DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I DOROSŁYMI OSOBAMI Z AUTYZMEM. 3 . POPULARYZOWANIE PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ Z AUTYZMEM. 4 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I INTEGRACYJNEJ. 5 . PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ NAJBARDZIEJ POTRZE0c068JĄCYCH RODZIN DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓ0011 DOROSŁYCH Z AUTYZMEM.

Dane naszego OPP: