Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest prowadzenie różnorodnej działalności służącej rozwojowi kulturalnemu na obszarze miasta Kutna i powiatu kutnowskiego, a w szczególności prowadzenie prac badawczych służących popularyzacji wśród społeczeństwa regionu kutnowskiego, jego dziejów, sprawowanie opieki nad spuścizną kulturalno-materialną, w szczególności zabytkami Kutna i regionu, gromadzenie materiałów dotyczących Ziemi Kutnowskiej, inicjowanie różnorodnych przedsięwzięć służących rozwijaniu kultury oraz prowadzenie wszelkich form działalności służącej wszechstronnemu rozwojowi mieszkańców miasta Kutna i powiatu kutnowskiego.

Dane naszego OPP: