Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: a) sprawowanie medycznej i duchowej opieki nad ludźmi ciężko chorymi znajdującymi się w terminalnym okresie choroby nowotworowej, b) sprawowanie opieki nad ludźmi samotnymi, c) sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi z upośledzeniem umysłowym, d) udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorym w zakresie edukacji pielęgnacyjnej, e) zjednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy, f) działanie w kierunku promocji i organizacji wolontariatu g) rehabilitacja oraz opieka dzienna dla osób wymagających pomocy medycznej, h) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym, i) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dane naszego OPP: