Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie stawia przed sobą następujące cele: 1 . Rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz rewalidacja osób niepełnosprawnych. 2 . Działalność oświatowa i kulturalna. 3 . Upowszechnianie kultury fizycznej i ekologii. 4 . Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 5 . Ochrona i promocja zdrowia. 6 . Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 7 . Działalność charytatywna. 8 . Promocja i organizowanie wolontariatu. 9 . Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 10 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako organizacji pożytku publicznego poprzez działalność nieodpłatną.

Dane naszego OPP: