Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . TWORZENIE BAZY MATERIALNO-FINANSOWEJ DLA PROMOWANIA I ROZWOJU WOJ. PODKARPACKIEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI REGIONU BIESZCZAD I BESKIDU NISKIEGO, 2 . POPULARYZACJA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I WYPOCZYNKU, 3 . OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, 4 . OCHRONA I POPULARYZACJA KULTURY REGIONALNEJ I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 5 . UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO BADAWCZEJ, 6 . PROWADZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, 7 . POPULARYZACJA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ, 8 . POMOC DZIECIOM I INNYM OSOBOM ZAGROŻONYM MARGINALIZACJĄ W ŻYCIU SPOŁECZNYM.

Dane naszego OPP: