Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- rozpowszechnianie wiedzy o osobach niepełnosprawnych intelektualnie oraz uwrażliwianie na ich potrzeby i problemy w kontekście różnych środowisk społecznych; - integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie ze środowiskiem społecznym; - przełamywanie barier psychologicznych; - aktywizacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w odniesieniu do rozwiązywania własnych problemów; - pomoc zmierzająca w kierunku ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie umożliwiająca w miarę niezależne, samodzielne i aktywne życie w środowisku0396 - poradnictwo i pomoc rodzinie lub opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych intelektualnie w prowadzeniu rewalidacji oraz pokonywaniu problemów i życiowych trudności wynikających z niepełnosprawności; - rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz stwarzanie możliwości samorealizacji osobom niepełnosprawnym intelektualnie

Dane naszego OPP: