Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest umożliwienie jak najwyższego poziomu funkcjonowania psychofizycznego i społecznego osobom niepełnosprawnym, głównie niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu znacznym i nie zdolnym do samodzielnej egzystencji bez pomocy osób drugich, zamieszkałym w szczególności na terenie Dzielnicy Ursynów i Warszawy, a także na terenie Polski. Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie wartości pracy i współpracy na rzecz środowiska społeczno- przyrodniczego w wymiarze: lokalnym, narodowym, międzynarodowym oraz działania na rzecz edukacji, zdrowia, kultury, ochrony praw człowieka i swobód 2 obywatelskich, ekologii, a także upowszechnianie wszelkich form aktywności, integracji, współpracy na rzecz pożytku publicznego i rozwoju człowieka oraz środowiska, w którym żyje.

Dane naszego OPP: