Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 2 . Krzewienie idei pomocy bezdomnym i ubogim, wykluczonym ze społeczności. 3 . Przeciwdziałanie i zapobieganie bezdomności wśród dzieci i młodzieży. Wspieranie dzieci i młodzieży finansowe w celach naukowych. 4 . Pomoc finansowa Kołom im. św. Brata Alberta w prowadzeniu schronisk dla bezdomnych, jadłodajni. 5 . Inne cele określone w działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Dane naszego OPP: