Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Fundacji GALLEN jest działanie na rzecz wzbogacania możliwości edukacji społeczeństwa oraz ochrony dóbr kultury i zabytków poprzez: a) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i muzealnictwa, b) udostępnianie i informowanie o gromadzonych zbiorach, c) udzielanie placówkom oświatowym i osobom fizycznym pomocy w zakresie edukacyjnych kontaktów międzynarodowych, d) kultywowanie rzemiosł i twórczości zanikających.

Dane naszego OPP: