Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem statutowym organizacji jest działalność na rzecz osób dotknietych problemem nowotworu piersi,działalność profilaktyczna ukierunkowana na poprawę warunków życia tych osób,oraz zwięszenie ich aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, ochrona i promocja zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji, edukacja zdrowotna,przeciwdziałanie wykluczneniu społecznemu, aktywizacja zawodowa członków, przeciwdziałalni izolacji, pomoc społeczna osobom w trudnej sytuacji, promocja wolontariatu,pomoc psychologiczna członkom organizacji oraz ich najbliższym.

Dane naszego OPP: