Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność na rzecz rozwoju regionu, w szczególności: 1 . rozwoju kulturalnego i oświatowego, 2 . rozwoju życia społecznego, 3 . poprawy stanu środowiska naturalnego, 4 . poprawy wizerunku regionu, 5 . rozwoju sportu i turystyki w regionie, 6 . zmniejszenia bezrobocia, 7 . rozwoju duchowego i społecznego człowieka, 8 . rozwoju ekonomicznego.

Dane naszego OPP: