Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) prowadzenie domów spokojnej starości
b) pomoc społeczną, szczególnie osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
c) pomoc młodzieży "zagubionej" potrzebującej pomocy
d) organizowanie wypoczynku wakacyjnego,
e) wytwarzanie atmosfery otwartości i szacunku dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
f) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania, a szczególnie zakładają i prowadzą środowisko dla osób starszych, niepełnosprawnych i młodzieży.
g) przeciwdziałanie patologiom społecznym i rozwiązywanie problemów alkoholowych

Dane naszego OPP: