Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa. Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją społeczną na dotyczącą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i 018bueer. 2 . Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego: - kształtowanie pozytywnej świadomości osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i 018bueer, - propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu wirusem HIV i innym infekcjom przenoszonym drogą płciową, - przeciwdziałanie uzależnieniom. 3 . Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania związane z promowaniem równego traktowania oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji, zwłaszcza ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć. 4 . Prowadzenie działań związanych z edukacją kulturalną, upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności kultury lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i 018bueer. 5 . Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych i 018bueer zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności ze względu na uzależnienia, bezdomność oraz doświadczanie przemocy.

Dane naszego OPP: