Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 . promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, 2 . świadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych, 3 . świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji, 4 . ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej, 5 . popularyzacja profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób u dzieci, 6 . popularyzowanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 7 . podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw pacjenta i ochrony zdrowia, 8 . edukacja prawna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem praw obywatelskich i praw pacjenta, 9 . popularyzowanie wśród polskiego społeczeństwa zasad ochrony środowiska przyrodniczego i higieny sanitarnej, 10 . organizowanie współpracy polskich środowisk naukowych, badawczych, szkolnych, i oświatowych w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 11 . opracowywanie i prezentowanie opinii społecznych oraz sondaży odnoszących się do ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 12 . badania krajowego i europejskiego systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 13 . udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 14 . integracja społeczna chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: