Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i popieranie prac badawczych w zakresie wszystkich działów nauki ze szczególnym uwzględnieniem badań regionalnych, a także organizowanie i rozwijanie życia naukowego na Lubelszczyźnie. W działalności tej Towarzystwo kieruje się w szczególności dążeniem do podtrzymywania i pielęgnowania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W stosunku do organów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Nauk i społeczeństwa Towarzystwo jest wyrazicielem dążeń oraz osiągnięć lubelskiego ośrodka naukowego.

Dane naszego OPP: