Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Klubu jest: 1 .organizowanie działalności sportowej oraz tworzenie warunków do osiągania w wybranych dyscyplinach sportu najwyższego poziomu ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin sportowych służących obronności kraju; 2 . tworzenie dogodnych warunków dla krzewienia kultury fizycznej i uprawiania sportu wśród mieszkańców Krakowa i regionu a zwłaszcza wśród młodzieży; 3 . podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych; 4 . integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

Dane naszego OPP: