Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niezależna pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Kórniku 0374 0c176inie, pomoc byłym wychowankom Domu Dziecka w Kórniku 0374 0c176inie, w szczególności w procesie usamodzielniania się oraz wspieranie rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest pozostała pomoc społeczna wraz z zakwaterowaniem oraz pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania.

Dane naszego OPP: