Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Klubu Sportowego jest krzewienie kultury fizycznej, sportu masowego i wyczynowego poprzez: - dobroczynność, - działalność naukową, oświatową i kulturalną, - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, - działania na rzecz ochrony środowiska, - działania na rzecz ochrony zdrowia i propagowania idei pomocy społecznej, - działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, - propagowanie wszelkich form aktywności ruchowej, - propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych w formie regularnego uprawiania sportu oraz rywalizacji sportowej w duchu fair play, - działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, - promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: